Prosjekteringsledelse

Vi ser dine behov og sørger for at de blir oppfylt

 

Alle bygninger skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og krav. Et grundig prosjekteringsarbeid, ledet på rett måte, vil resultere i at byggherrens krav og ønsker tilfredsstilles innenfor gitte kvalitets-, tids- og kostnadsrammer.

Aase tar ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet og sørge for nødvendig tverrfaglig koordinering. Vi har medarbeidere med bred erfaring, og har derfor de beste forutsetninger for å kunne fylle denne rollen til oppdragsgivers beste.

 

Se prosjekter