Waage dam Kruttverket

Ombygging av dam og opprettelse av en ny park.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

NCC utvikling AS

Vår deltakelse:

Prosjektledelse, byggherrens representant og Prosjekteringsledelse

Type prosjekt:

Andre

Beliggenhet:

Nittedal kommune

Prosjektår:

2015-2017