Veitvedt Hageby

Vi har bistått Borettslaget Veitvedt Hageby med kontrahering samt prosjekt- og byggeledelse ved fasaderehabilitering av totalt 91 bygninger, totalt 326 leiligheter på Veitvedt i Oslo. Totalt ca 20 000 m2 fasade.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Borettslaget Veitvedt Hageby

Vår deltakelse:

Kontraheringsbistand samt prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Borettslag

Beliggenhet:

Veitvedt

Omfang:

Totalt ca 20 000 m2 fasade

Prosjektår:

2009-2012