Uranienborg flerbrukshall

Uranienborg skole får en ny flerbrukshall som skal ligge midt mellom skolen og kirken Uranienborg.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Undervisningsbygg Oslo KF

Vår deltakelse:

Byggeledelse.

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Briskebyveien 7

Omfang:

2400 m² Entreprisekost: ca 110 mill nok.

Prosjektår:

2017 - 2019

Veidekke har kontrakt på utbygging av nye Uranienborg flerbrukshall på en verdi på 112 millioner inkl. mva. Flerbrukshallen utformes som en tredelt hall med spilleflate på 20 x 32 meter med tilhørende garderobefasiliteter. Parken over hallen er bevaringsverdig, og skal tilbakestilles etter at flerbrukshallen er ferdigstilt.