Torshov Kv V

Aase bistår Borettslaget Torshov Kv V med utskifting av vinduer. Som en del av Torshovkvartalene er gården på byantikvarens gule liste, noe som setter krav til utforming av vinduene.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Borettslaget Torshov Kv V

Vår deltakelse:

Kontrahering, prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Borettslag

Beliggenhet:

Vogts gt 59, Krebs gt 7, Omsens gt 10-14, Hegermanns gt 10

Omfang:

100 leiligheter

Prosjektår:

2015-2016