Powerhouse Kjørbo

Vi bistår med prosjektledelse i rehabiliteringen av to forretningsbygg på Kjørbo i Sandvika, hvor målet er å forvandle to ordinære kontorbygg til energipositive bygg. I tillegg har vi rollen som byggherrerepresentant og koordinator for utførelse.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Kjørboparken AS v/Entra Eiendom

Vår deltakelse:

Prosjektleder i totalentreprise med samspill. Byggherrerepresentant og koordinator for utførelse (BHR, KU)

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Kjørboparken Sandvika

Omfang:

5 500 m2 BRA

Prosjektår:

januar 2013 – februar 2014