Østbanehallen

Hele Østbanehallen med tilliggende arealer skal rustes opp, og det skal etableres nye arealer for restaurant og bespisning, av høy estetisk verdi. Østbanehallen er fredet og prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med riksantikvaren.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Rom Eiendom

Vår deltakelse:

Prosjektledelse, HMS-ansvarlig, økonomioppfølging.

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Oslo sentrum

Omfang:

8862 m2

Prosjektår:

2013-2014