Oslo International School – ny videregående skole

Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Oslo International School

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeleder under kontrahering og gjennomføring

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Gamle Ringeriksvei 53, Oslo

Omfang:

Ca 1000 m2

Prosjektår:

2015-2017