Nylundkvartalet

Aase har hatt prosjektledelsen for Nylundskvartalet AS/Nylund Næring AS. Prosjektet omfatter 52 leiligheter og ca 1200 m2 med næringslokaler.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Nylund Næring AS og Nylundkvartalet AS

Vår deltakelse:

Prosjektledelse fra prosjektutviklingstart til ferdigstillelse

Type prosjekt:

Boliger

Beliggenhet:

Brekkeveien 7, Ås

Omfang:

52 leiligheter og ca 1200 m2 næring samt parkering

Prosjektår:

2010-2013