Lysaker Polaris

Lysaker Polaris vil bli et av Norges best profilerte bygg med en spennende arkitektur og vil bli et landemerke langs E18. Bygget planlegges miljøsertifisert til BREEAM karakteren "Very Good". Dette innebærer et økt fokus på inneklima, økologi, livssyklus, avfall, samt energi- og vannforbruk. Bygget vil være det første av to byggetrinn og er tegnet av Arcasa Arkitekter AS.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

NCC Property Development AS

Vår deltakelse:

Prosjektledelse

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Lysaker, Bærum

Prosjektår:

2014 – 2015