Kjørbo, blokk 1 – fasader

Aase er engasjert av Kjørboparken AS v/Entra Eiendom på et nytt prosjekt på Kjørbo i Sandvika. Prosjektet omfatter riving og gjenoppbygging av fasadene på blokk 1. De nye fasadene som bygges skal tilfredsstille de samme strenge kravene og kvalitetene som ved forrige prosjekt; Powerhouse.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Kjørboparken AS v/Entra Eiendom AS

Vår deltakelse:

Prosjektledelse samt byggherrens representant og koordinator for utførelse iht byggherreforskriften

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Kjørboveien 12, Sandvika

Omfang:

ca. 2 500 m2 BRA

Prosjektår:

2014 – 2015