Kirkegata 23-25

AVA Eiendom som gårdeier er positive til utvikling og bygging av et moderne fremtidsrettet undervisningsbygg i kvadraturen. Det legges det opp til utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til undervisningsformålet og knytter elevene sammen med et aktivt og pulserende byliv. Prosjektet skal ha fokus på miljø og fremtidsrettede løsninger, med ambisiøse mål både for bymiljø, arkitektur, fleksibilitet i arealene og energibruk. Aase har fått i oppgave å bistå AVA Eiendom med totaloppfølging fra skisseprosjekt og til ferdigstilt ny høyskole i 2024.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

AVA Eiendom

Vår deltakelse:

Prosjektledelse, byggeledelse, KU, BREEAM

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Kirkeveien 23-25, Oslo

Omfang:

Prosjektet omfatter utvikling, prosjektering og bygging av en ny høyskole for leietaker Høyskolen Kristiania. Tomten utgjør 1510 m2 og dagens bygningsmasse består av ca. 7900 m2 kontorareal, som skal rives. Ny bebyggelse utgjør 11 415 m2 BTA i 9 etasjer med 3019 m2 kjeller fordelt over to plan.

Prosjektår:

2020-2024

AVA Eiendom som gårdeier er positive til utvikling og bygging av et moderne fremtidsrettet undervisningsbygg i kvadraturen. Det legges det opp til utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til undervisningsformålet og knytter elevene sammen med et aktivt og pulserende byliv. Prosjektet skal ha fokus på miljø og fremtidsrettede løsninger, med ambisiøse mål både for bymiljø, arkitektur, fleksibilitet i arealene og energibruk. Aase har fått i oppgave å bistå AVA Eiendom med totaloppfølging fra skisseprosjekt og til ferdigstilt ny høyskole i 2024.

Type prosjekt: Nybygg høyskole med riving av eksisterende bygg.