Hasle linje

HasleLinje er et spennende nærings- og boligutviklingsprosjekt sentralt på Hasle. Områdeutviklingen skjer i regi av Hasle Utvikling AS eiet av Höegh Eiendom AS. Aase er engasjert som prosjektleder for Haslelinje 4 AS. Et kontorbygg i 8 etasjer og parkering i kjeller. Arealer 12 000 m2. Det er satt klare miljømål til prosjektet og Haslelinje 4 har som mål å oppnå miljøsertifiseringen BREEAM Excellent og passivhusstandard. Prosjektet er i en tidlig utviklingsfase med oppstart i 2013 og planlagt ferdigstillelse i 2016.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Haslelinje 4 AS

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Hasle, Oslo

Omfang:

ca 12 000 m2

Prosjektår:

2013 – 2016