DNB-Bankbyggene, Bygg A, B og C

Aase har bistått DNB Næringseiendom i Due Diligence prosessen ifm kjøp av bankbyggene. Videre er Aase er også kontaktledd med prosjektledelsen til utbygger og bistår DNB med sluttbefaringer ifm overtagelsene.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

DNB Næringseiendom AS

Vår deltakelse:

Bistand ifm Due diligence og overtagelsesprosessen

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Bjørvika, Oslo

Omfang:

Totalt 80 000 m2

Prosjektår:

2011-2014