Cort Adelers gate 30

Den gamle ærverdige ingeniørhøgskolen skal rehabiliteres og Aase bistår med prosjekt- og byggeledelse. Christiania Tekniske Skole ble oppført i 1889 og er et sentralt signaturbygg som de fleste i Oslo kjenner igjen. I dag fungerer bygget i hovedsak som skolebygg og skal rehabiliteres innvendig.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Entra Eiendom AS

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Cort Adelers gate 30

Omfang:

ca 3500 m2

Prosjektår:

2015-2016