Bråtejordet skole – Skedsmo kommune

Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Skedsmo kommune

Type prosjekt:

Næringsbygg

Omfang:

7200 m2 BTA

Prosjektår:

januar 2013 - juli 2014

Bråtejordet skole ligger sentralt og landlig til på Strømmen.

Tomta er på 19 mål, og den nye ungdomsskolen på 7.200 m2 er bygget på et tidligere landbruksareal, som kommunen har omregulert til bolig, undervisningsformål, barnehage og friareal.

Bygget har en karakteristisk arkitektur, blant annet et spesielt utformet tak med mye vekslende takvinkler, samt en fasade som hovedsakelig består av kobberkledning, og store glassflater. Skolen er på tre plan og rommer foruten 15 klasserom både aula/amfi, og en dobbel gymsal som er delvis bygget over, og delvis under terreng. Skolen inneholder også en rekke spesialrom med ulike funksjoner, samt arbeidsrom for lærerne med 45 kontorarbeidsplasser.

Byggeperioden varte i 16 hektiske måneder, og skolen ble overlevert Skedsmo kommune, ferdig møblert 16. juli.

Siv. ing. Trond Thorvaldsen AS sin rolle har vært prosjekt og byggeledelse.