Åssida Borettslag

Åssida Borettslag består av 141 leiligheter fordelt på 4 terrasseblokker, og 65 boenheter fordelt på 13 rekkehus. Det skal iverksettes branntekniske tiltak i forbindelse med terrasseblokker, hvorav det skal installeres fulldekkende brannalarmanlegg, gjennomføres branntekniske tiltak for ventilasjonsanlegget, etableres nødlys i fellesarealer, sikres for rømning i parkeringskjeller og fasaderehabilitering av rekkehus.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Åssida Borettslag

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Borettslag

Beliggenhet:

Nordseter, Oslo

Prosjektår:

2014-2015