Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper deg å nå dine mål

Prosjektledelse

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne.

Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

Byggeledelse

Byggeleder utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen. Når Aase har ansvar for byggeledelsen, sørger vi for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

 

Se prosjekter