Intervju med Haakon og Håvard

Kontakt oss

Et av suksesskriteriene i Aase er gode systemer for opplæring av nyansatte. Aase-modellen er trinnbasert med eskalerende kompleksitet og omfang etter hvert som de ansatte øker sitt erfaringsgrunnlag. Nå satser vi videre med ny mentor-ordning. Haakon og Håvard er noen av de første som innrulleres  i ordningen.

Hvordan er hverdagen i Aase? Noe å anbefale for andre?

Haakon: «Jeg kom i prat med noen hyggelige representanter fra Aase i forbindelse med BM-dagen 2014 og ble umiddelbart nysgjerrig på selskapet. Andre jeg møtte bekreftet at Aase skiller seg også positivt ut når det gjelder kvalitet og kompetanse.

Den første tiden i Aase har vært spennende. Jeg har opplevd å bli kastet ut i uvante og nye utfordringer, samtidig som jeg drar nytte av utdanningen min innen prosjektledelse fra NTNU hver dag. Jeg opplever god kollegial støtte, og har en dedikert mentor som setter meg inn i en rekke ulike situasjoner på en god og strukturert måte.

Av sosiale arrangement har jeg hatt stor glede av blant annet firmatur til Budapest, ulike idrettsarrangement og middager. Selv om arbeidsdagen er krevende, opplever jeg god fleksibilitet i forhold til hvordan jeg disponerer arbeidstiden. Det er fokus på at arbeidsoppgaver du har fått skal bli utført til avtalt tid, men oppfyller man dette kan man selv legge opp arbeidsdagen ganske fritt. Selv om det til tider blir harde dager, føler jeg et felles samhold rundt dette. Det er et kontinuerlig fokus på å bygge hverandre opp, fremfor å vise negativitet.

Folk som liker utfordringer og hverdager med varierende oppgaver bør søke Aase. Her får man tidlig mye ansvar og god faglig oppfølging.»

Håvard: «Jeg oppdaget Aase på en stand under BM-dagen 2014 og så umiddelbart at arbeidsoppgavene var relevante ift utdanningen innen prosjektledelse i BA-industrien som jeg tok på NTNU. Aase virket veldig profesjonelle i måten de arbeidet på og kunne vise til spennende prosjekter.

Jeg ble plassert i et prosjekt relativt kort tid etter oppstarten i august. Av kolleger og gjennom mentor-ordningen har jeg fått god faglig oppfølging, og jeg har stor nytte av min utdanning innenfor prosjektledelse i bygge- og anleggsprosjekter. Den sosiale biten har også vært svært bra.

Aase er meget fleksible når det gjelder arbeidstid, så lenge jobben blir gjort. Det har vært hardt arbeid i den første tiden i selskapet, men samholdet i bedriften er godt og stemningen holdes på topp gjennom arbeidsdagen. Dermed er det også gøy å være på jobb.

Jeg vil anbefale deg å søke Aase dersom du liker krevende arbeidsoppgaver, ansvar og gode utviklingsmuligheter. Og samtidig er opptatt av å jobbe i et firma som tar vare på sine ansatte ved å sette fokus på sosiale aktiviteter.»