Forfatter: Aase.no

Nyansatt om Aase: – Hyggelige mennesker og høyt kompetansenivå

Aase Teknikk og Aase Prosjekt har fått hver sin nyansatte seniorrådgiver. Her forteller de hva de skal bidra med, og hvorfor de begynte i Aase.

Martin Bjørntvedt (35) er utdannet byggeingeniør fra Høgskolen i Oslo, og har 10 års erfaring innen boligprosjekter i alle faser, fra entreprenør til eiendomsutvikling. Han er godt i gang som senior prosjektleder i Aase-huset på Helsfyr, sammen med sine nye kolleger.

Tommy Melå Lundevall (44) har lang erfaring som prosjektleder og 18 års praktisk erfaring med ventilasjonsanlegg. I Aase jobber han som teknisk prosjektleder, teknisk byggeleder og som teknisk rådgiver.

– Vi er veldig fornøyd med å få disse to dyktige seniorressursene med på Aase-laget, sier daglig leder Arthur Jensen i Aase Teknikk.

For Martin Bjørntvedt var det sosiale fagmiljøet viktig i valget av ny arbeidsplass.

Hvorfor takket du ja til jobben i Aase? 

– Det går rykter om at det er et veldig bra sosialt miljø her, og det har jeg nå fått bekreftet. Når det gjelder det faglige så visste jeg at det var bra. Derfor var det ikke vanskelig å takke ja når jeg først fikk muligheten! sier han.

Lang erfaring og spisskompetanse

I Aase Teknikk er Tommy ansatt som teknisk byggeleder og rådgiver. Han begynte «på gulvet», og har gjennom årene opparbeidet seg inngående kjennskap til behovsstyrte ventilasjonsanlegg, optimalisering av anlegg – og han finner raskt feil på anlegg.

– Hvordan styrker Tommy Aase Gruppen?

– Entreprenørbakgrunnen sørger for at Tommy har kommersielt fokus og er opptatt av å finne kostnadseffektive løsninger for våre kunder. Dette bidrar til at våre kunder får bedre og mer effektive bygg, samt reduserer energikostnader, sier Arthur Jensen.

Tidligere har Tommy vært avdelingsleder i Haaland Klima, og blant annet jobbet i Bryn byggeklima samt Oras Klima.

– Jeg har god kunnskap om produktene fra de største leverandørene på luftteknisk utstyr. Variert teknisk bakgrunn og detaljkunnskap om ventilasjonsløsninger gir meg et godt overblikk over automatikk og styringsanlegg i komplekse bygg, sier

Allerede er han i gang med to prosjekter: Vinkelveien som er et rehabiliterings prosjekt og Hammersborggata hvor vi bistår byggherre med tilstandsanalyse, optimalisering og ombygging for ny leietaker

– Hvorfor ønsket du å begynne i Aase?

– Jeg ønsket å jobbe i Aase for å ta del i tidlig fase på prosjektene, og komme med innspill på løsninger i eksisterende bygg. Det har vært spennende å starte i arbeidet på grunn av gode kollegaer med stor kunnskap på sine spesialfelter, sier han.

Utvikling og gjennomføring

Martin Bjørntvedt har bred erfaring innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse både i gjennomføringsfasen så vel som i utviklings- og prosjekteringsfasen. I Aase jobber han med prosjektledelse i alle faser. Spesialområdet er boligutvikling og -bygging. Han har tidligere jobbet i Stor-Oslo Eiendom, Betonmast og Veidekke.

35-åringen har en allsidig utdannelse med Bachelor i Konstruksjonsteknikk. Martin har allerede begynt med ett prosjekt i Aase; Omsorg+.

– Kan du dele noen av førsteinntrykkene dine på din nye arbeidsplass? 

– Her er det hyggelige mennesker med høyt kompetansenivå, sier han.

– Hvordan vil du være med å gi kundene verdi?

– Jeg vil bidra med min erfaring og personlighet til å gi kundene trygghet for at de har valgt den riktige samarbeidspartneren i sitt prosjekt.

– Hva er det mest spennende dere jobber med Aase nå, synes du?

– Det er spennende å følge de to nye avdelinger; utvikling og teknikk, ut i markedet og til kundene med vår spesialkompetanse, sier Martin Bjørntvedt.

Velkommen på laget, Martin og Tommy!

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler