Kontraktsrådgivning

Vi bistår byggherren ved valg og kontrahering av arkitekt, konsulenter og entreprenører, og kan bidra med følgende:

  • Ytelsesbeskrivelser for arkitekt og konsulenter
  • Funksjonbeskrivelse ved totalentreprise
  • Alminnelig del ved beskrivelser for hoved-, delt- og generalentrepriser
  • Evaluering og innstilling om valg av tilbyder
  • Avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger
  • Utarbeidelse av avtaledokument

 

Se prosjekter