Ansatte

Vi er stolt av den kompetansen våre ansatte har.

Ingeniør og tømrermester. Over 30 års erfaring fra byggeadministrasjon. Startet Aase Byggeadministrasjon i 1991 og er i dag arbeidende styreleder.

Elisabeth Aase

arbeidende styreleder

Aase Utvikling
Marius Tunstad er administrerende direktør i Aase. Marius har 20 års erfaring fra flere roller i byggeindustrien, prosessindustri og konsulentvirksomhet. Før Aase kom Marius fra rollen som Regiondirektør Bygg Oslo i Skanska. Marius er utdannet sivilingeniør Bygg & Miljø samt MBA fra England.

Marius Tunstad

administrerende direktør

Aase Prosjekt
Eirik har jobbet i Aase siden 2011 som prosjektleder, blant annet i prosjekter med høy miljøprofil som Powerhouse Kjørbo i Sandvika. I dag jobber han som prosjektsjef og avdelingsleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) og Universitet i Aalborg

Eirik Storvig Jacobsen

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Helge erfaring som prosjekt- og byggeleder for prosjekter i Osloområdet for offentlige og private byggherrer med prosjekter som bl.a. industri og kontorbygg, skole, flerbrukshall. Helge her tidligere jobbet hos entreprenør og har allsidig erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Helge er utdannet sivilingeniør fra NTH(NTNU) i Trondheim og ingeniør fra Forsvaret(HIS).

Helge Svee

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Jennie Bakke er utdannet sivilingeniør fra Chalmers University of Technology i 2003. Hun har tidligere jobbet i NCC og AF Gruppen, samt med Risk Management for University of Reading og Chalmers. Jennie startet i Aase Byggeadministrasjon i april 2017.

Jennie Bakke

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Mette har jobbet som prosjektsjef i Aase siden 2017. Hun har flere års erfaring innenfor Facility Management som fagansvarlig i Telenor Eiendom, rådgiver i Sintef Byggforsk og som anleggsleder i NCC Construction. Mette er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Mette Kristine Silseth

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Aina har jobbet med både private og offentlige prosjekter som skoler, sykehjem, barnehage, lagerbygg mv. Hun har prosjekterfaring fra utviklingsfasen, forprosjekt, utførelse og overlevering. Hun er utdannet Sivilingeniør med bakgrunn fra Bergen Ingeniørhøgskole og University of Surrey. Aina har bred erfaring med offentlige anskaffelser, og lang erfaring som kvalitetsleder i ISO-sertifisert virksomhet.

Aina S. Johnsen

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Prosjektdirektør Arne Egge har kunnskaper innen prosjektutvikling, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse. Erfaring fra de fleste typer bygg hos både private og offentlige byggherrer. Ansatt i Siv.ing.Trond Thorvaldsen AS fra 1987, og har vært daglig leder i 15 år.

Arne Egge

prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Bengt Eirik jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet elektriker, skipselektriker, elektroingeniør, kybernetikkingeniør og elektroinstallatør. Bengt Eirik har erfaring med prosjektering og oppføring av ulike konstruksjoner innen byggefag.

Bengt Eirik Hevrøy

prosjektleder

Aase Prosjekt
Bruno er ingeniør og jobber som assisterende prosjekt- og byggeleder i Aase. Før han kom til Aase jobbet Bruno flere år i det brasilianske luftforsvaret som bygg- og anleggskontrollør, og i Bilfinger Norge som HMS-ingeniør. Bruno er utdannet ingeniør (5 år) fra Høgskolen i Rio de Janeiro-Brasil (CEFET-RJ).

Bruno Metzker Crispim

assisterende byggeleder

Aase Prosjekt
Elise jobber som prosjektleder i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun har flere års erfaring fra entreprenørsiden fra Veidekke Entreprenør før hun begynte i Aase.

Elise Geirdal Strandos

prosjektleder

Aase Prosjekt
Espen har jobbet i Aase siden 2011 som prosjekt-, prosjekterings-, og byggeleder for store rehabiliteringsprosjekter i Oslo og omegn. Han har erfaring med totalentrepriser og byggherrestyrte entrepriser. Espen er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Østfold med mastergrad i energi og miljø i bygg fra Universitetet i Aalborg.

Espen Kildebo Jensen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Grete jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase. Hun har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder og SHA-koordinator. Hun har erfaring med ulike typer prosjekt innenfor offentlig bygg, hovedsakelig skoler og barnehager. Grete er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo.

Grete H. Svoren

byggeleder

Aase Prosjekt
Haakon har flere års erfaring fra Aase som prosjektlederassistent og prosjektleder for rehabiliteringsprosjekter. Haakon har også erfaring med hoved-, total- og byggherrestyrte entrepriser. Haakon er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til SDSU i San Diego USA.

Haakon Lunøe Waage

prosjektleder

Aase Prosjekt
Håvard har flere års erfaring fra Aase innen prosjekt- og byggeledelse av rehabilitering og nybygg i Oslo, og har i tillegg praktisk erfaring fra byggeplass. Håvard er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til SDSU i San Diego USA, og har svennebrev som tømrer.

Håvard Breen

prosjektleder

Aase Prosjekt
Jens jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase.

Jens Petter Fosdal

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Jonas har flere års erfaring som prosjektleder for offentlige byggherrer innen blant annet skole, barnehage og omsorgsboliger. Jonas er utdannet byggingeniør fra høyskolen i Oslo

Jonas Frigård

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Jon-Anders har flere års erfaring innen rådgivning, offentlige anskaffelser og prosjektledelse på byggherresiden i prosjekter knyttet til undervisnings-, idretts-, helse-, og omsorgsbygg. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, nå OsloMET, med mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse fra Universitet i Stavanger (UiS)

Jon-Anders Lennertzen

prosjektleder

Aase Prosjekt
Jørund har erfaring som prosjektleder i tidligfase for store offentlige prosjekter over hele landet. Han har spesielt god kompetanse på utarbeiding av byggeprogram og gjennomføring av tilbudskonkurranser for totalentrepriser. Jørund har arkitektfaglig bakgrunn, og er utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Jørund Ragnhildstveit

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Kaija har flere års erfaring med prosjektadministrasjon som prosjektleder, kontroller og prosjekt- og markedskoordinator. Kaija har jobbet med store formålsbygg for ulike kommuner spesielt i tidlig fase på både Østlandet og i Nord-Norge. Kaija jobber også med å utarbeide tilbud for selskapet og markedsaktiviteter.

Kaija Fürstenberg

prosjekt- og tilbudsleder

Aase Prosjekt
Kjersti har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder, samt byggherres representant og SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen. Hun har erfaring fra både total-, general- og byggherrestyrte entrepriser. Kjersti er utdannet bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kjersti N. Gudmundsen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Lars har lang og bred erfaring som prosjektleder for utvikling, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Lars har bred erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og offentlig anskaffelser. Lars har erfaring fra hovedentreprise, generalentreprise og totalentrepriser. Lars er utdannet bygningsingeniør og økonom.

Lars Michelsen

prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Leif er prosjekt- og byggeleder samt takstmann i Aase. Han er faglært hos Diøs-Osvold AS, og startet som selvstendig næringsdrivende tømrermester og senere takstmann med flere ansatte.

Leif Inglingstad

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Lise har jobbet som prosjekt- og prosjekteringsleder i Aase siden 2016. Hun har mange års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, spesielt som prosjektleder og prosjekteringsleder i forprosjektprosjekteringsfasen. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Lise er sertifisert prosjektleder i PRINCE2® Foundation og IPMA kl C.

Lise Mathisen Tawapei

prosjektsjef

Aase Prosjekt
Lovise jobber som assisterende prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppfølging av prosjekter i alle faser. Lovise jobber bl.a. med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, evaluering og kontrahering samt økonomisk oppfølging av prosjekter og HMS-oppfølging. Hun har bakgrunn fra samfunnsgeografi og juss.

Lovise S. Schjerve

prosjektleder

Aase Prosjekt
Magne har flere års erfaring fra entreprenør virksomhet. Har arbeidet som prosjektleder hos NCC, har også hatt mange andre roller på entreprenørsiden, kan nevne leder for reklamasjonsavdelingen i NCC, Anleggsleder i PEAB, samt mange andre roller. Er utdannet ingeniør fra Oslo ingeniørhøgskole, er også utdannet takstmann og tømrer.

Magne Bergersen

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Magnus har flere års erfaring fra Aase som prosjekt- og byggeleder for store og små rehabiliterings- prosjekter i Oslo. Han har også jobbet som byggeleder, og innehatt rollen KU for boligprosjekter. Magnus er utdannet ingeniør fra høgskolen i Gjøvik, nå NTNU Gjøvik, med utveksling til University of Wollongong, Australia.

Magnus Dehli Prestmo

prosjektleder

Aase Prosjekt
Maria jobber som prosjektleder i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra Luleå University of Technology i 2007. Maria har flere års erfaring med prosjekt- og byggeledelse både som rådgiver og entreprenør, og har tidligere arbeidet blant annet i NCC og Multiconsult.

Maria Wiklund

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Mari har flere års erfaring fra Aase som prosjektleder for store prosjekter i Oslo, både innen rehabilitering og nybygg. Hun har også flere års erfaring fra entreprenør. Mari er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til UPV i Valencia, Spania.

Mari Fossum Bryhn

prosjektleder

Aase Prosjekt
Morten Andre Moen er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Oslo i 2002. Han har tidligere jobbet 7 år i NCC Construction AS som HMS/KS/Byggeleder med blant annet totalentreprise, BREEAM og rehabilitering. Morten startet i Aase Byggeadministrasjon oktober 2015.

Morten André Moen

senior byggeleder

Aase Prosjekt
Per Oskar jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim med utveksling til Valencia, Spania. Per Oskar har byggeplasserfaring fra flere sommerjobber der han har vært verneleder og bistått byggeplassledelsen. Ved siden av studiene har Per Oskar vært deltidsansatt ved NTNU.

Per Oskar Asp

prosjektleder

Aase Prosjekt
I Aase Utvikling jobber Sondre blant annet med analyse og DD-prosesser i tidlig fase. Han er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI og tar nå en master i eiendomsutvikling ved universitetet på ÅS (NMBU). Tidligere har Sondre jobbet i DNB Eiendom og har erfaring med markedsføring og salg.

Sondre Tiller

eiendomsanalytiker/ prosjektleder

Aase Utvikling
Steinar har flere års erfaring fra Aase som prosjektleder for store rehabiliteringsprosjekter i Oslo. Han har også jobbet som prosjektleder for boligprosjekter og har erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til UBC i Vancouver Canada.

Steinar Fredriksen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Steinar har flere års erfaring som byggherrens byggeleder og KU/SHA koordinator ved store boligprosjekter i Oslo for private BH. Han har også jobbet offentlig som prosjekt-og byggeleder og KU, med rehabilitering og oppførelse av nye offentlige veier. Utdannelse: fagbrev Tømrer, Teknisk fagskole Bygg & Anlegg, Mesterbrev Bygg-/ Tømrermester, Bachelor bygningskonstruktør

Steinar Larsen

senior byggeleder

Aase Prosjekt
Sten har flere års erfaring som administrasjonssjef i Aase. Tidligere jobbet Sten blant annet flere år i Forsvaret og som administrasjons- og markedssjef. Han har bachelor i økonomisk styring fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU Handelshøgskolen og mellomfag i IT fra Universitetet i Tromsø.

Sten Kristian Schiøtz Solseth

administrasjonssjef

Aase Prosjekt
Ståle har jobbet som byggeleder og prosjektleder i de siste 13 år. Han har jobbet leder i familiedrevet entreprenørfirma i 24 år med hovedvekt på nybygg og rehabilitering. Ståle har videre jobbet som anleggs- og prosjektleder for rehabiliteringsprosjekt i Oslo i 6 år. Han er utdannet som ingeniør fra Møre og Romsdal tekniske skole i Ålesund.

Ståle Jenssen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Terje har mange års erfaring fra Aase med prosjekt- og byggeledelse, byggelånskontroll og SHA-koordinator. Han har jobbet med prosjekter av varierende størrelse og kompleksitet, både på byggherresiden og hos entreprenør. Terje er utdannet tømrermester og ingeniør fra NKI-tekniske høgskole i Oslo.

Terje Haugen

prosjektsjef

Aase Prosjekt
Tone har vært ansatt som kontorleder i Aase siden 2002, og har lang og bred erfaring innen kontordrift og tilhørende oppgaver. Hun har tidligere vært ansatt som kontorleder i NCC Bolig AS, NCC Bygg AS og sekretær i Multiconsult AS i mange år.

Tone Berg

kontorleder

Aase Prosjekt
I Aase har Torbjørn erfaring med prosjekt- og byggeledelse fra næring- og boligprosjekter. Han har lang erfaring i fra entreprenørsiden innen rehabilitering og nybygg, både med total- og byggherrestyrte entrepriser. Torbjørn er en ingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Oslo, og har tidligere svennebrev for tømrerfaget.

Torbjørn Hindenes

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Tove har mer enn 30 års erfaring med prosjektstyring og administrasjon, fra IT-, bygg- og anleggsbransjen. Hun har bred erfaring med gjennomføring av anskaffelser for private og offentlige oppdragsgivere. Tove har utdanning innen administrasjon, markedsføring og prosjektledelse, samt utstrakt etterutdanning knyttet til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.

Tove Tangvik

prosjektleder

Aase Prosjekt
I Aase Utvikling har Trond ansvaret for prosjektutvikling i tidlig fase og har flere års erfaring innen rådgivning, utvikling og prosjektledelse i en rekke bolig- og utviklingsprosjekter. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, nå OsloMET, med mastergrad i eiendomsutvikling fra Universitetet på Ås (NMBU).

Trond Klavenes

daglig leder

Aase Utvikling
Turid er prosjektleder i Aase. Hun har tidligere jobbet som Stabssjef/Ass prosjektleder og mange år i prosjektrelatert arbeid i olje og gass - næringen. Hun er utdannet ved Teknisk fagskole i Stavanger og har formalisert en internasjonal prosjektledersertifisering - PRINCE2® Foundation.

Turid Marie Sundet

prosjektleder

Aase Prosjekt
Vanja har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder i større boligprosjekter i stor Oslo under både total- og byggherrestyrte entrepriser og jobbet på entreprenørsiden før hun startet i Aase. Vanja er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo.

Vanja Moriggi

prosjektsjef

Aase Prosjekt
Wenche jobber som assisterende prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppdrag for offentlige byggherrer, med bl.a. ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering og utarbeidelse av kontrakt samt økonomisk oppfølging. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved BI i Oslo.

Wenche Ihlen

assisterende prosjektleder

Aase Prosjekt
Øystein har flere års erfaring med prosjekt- og byggeledelse i prosjekter for både offentlige og private byggherrer. Han har også jobbet som SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfase samt byggherrens representant. Øystein er utdannet byggingeniør og tømrermester.

Øystein Wæhle

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Åsmund jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til universitetet i Bologna, Italia. Som en del av utdanningen i Trondheim har han hatt praksisplass både hos entreprenør og byggherre på noen av Norges største vegprosjekter. Han har også gått Gründerskolen i Boston, USA.

Åsmund Skatvedt

prosjektleder

Aase Prosjekt