Ingeniør og tømrermester. Over 30 års erfaring fra byggeadministrasjon. Startet Aase Byggeadministrasjon i 1991 og er i dag arbeidende styreleder.

Elisabeth Aase

arbeidende styreleder

Aase Utvikling

Kristian Reinertsen

administrerende direktør

Aase Gruppen

Arthur S. Jensen

Daglig leder i Aase Teknikk

Aase Teknikk
I Aase Utvikling har Trond ansvaret for prosjektutvikling i tidlig fase og har flere års erfaring innen rådgivning, utvikling og prosjektledelse i en rekke bolig- og utviklingsprosjekter. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, nå OsloMET, med mastergrad i eiendomsutvikling fra Universitetet på Ås (NMBU).

Trond Klavenes

daglig leder i Aase Utvikling

Aase Utvikling
Eirik har jobbet i Aase siden 2011 som prosjektleder, blant annet i prosjekter med høy miljøprofil som Powerhouse Kjørbo i Sandvika. I dag jobber han som prosjektsjef og avdelingsleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) og Universitet i Aalborg

Eirik Storvig Jacobsen

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Helge erfaring som prosjekt- og byggeleder for prosjekter i Osloområdet for offentlige og private byggherrer med prosjekter som bl.a. industri og kontorbygg, skole, flerbrukshall. Helge her tidligere jobbet hos entreprenør og har allsidig erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Helge er utdannet sivilingeniør fra NTH(NTNU) i Trondheim og ingeniør fra Forsvaret(HIS).

Helge Svee

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Jennie Bakke er utdannet sivilingeniør fra Chalmers University of Technology i 2003. Hun har tidligere jobbet i NCC og AF Gruppen, samt med Risk Management for University of Reading og Chalmers. Jennie startet i Aase Byggeadministrasjon i april 2017.

Jennie Bakke

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Mette har jobbet som prosjektsjef i Aase siden 2017. Hun har flere års erfaring innenfor Facility Management som fagansvarlig i Telenor Eiendom, rådgiver i Sintef Byggforsk og som anleggsleder i NCC Construction. Mette er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Mette Kristine Silseth

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Aina har jobbet med både private og offentlige prosjekter som skoler, sykehjem, barnehage, lagerbygg mv. Hun har prosjekterfaring fra utviklingsfasen, forprosjekt, utførelse og overlevering. Hun er utdannet Sivilingeniør med bakgrunn fra Bergen Ingeniørhøgskole og University of Surrey. Aina har bred erfaring med offentlige anskaffelser, og lang erfaring som kvalitetsleder i ISO-sertifisert virksomhet.

Aina S. Johnsen

prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Prosjektdirektør Arne Egge har kunnskaper innen prosjektutvikling, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse. Erfaring fra de fleste typer bygg hos både private og offentlige byggherrer. Ansatt i Siv.ing.Trond Thorvaldsen AS fra 1987, og har vært daglig leder i 15 år.

Arne Egge

prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Bjørn-Yngve er ansatt i Aase Teknikk som spesialrådgiver VVS, energi og miljø. Han har flere års erfaring som fagansvarlig for Energi & Miljø i Hjellnes Consult og Multiconsult, og har før dette jobbet med solenergi. Bjørn-Yngve er utdannet siv.ing. fra NTNU med spesialisering innen Industriell Økologi.

Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen

spesialrådgiver VVS, energi og miljø

Aase Teknikk
Bruno er ingeniør og jobber som assisterende prosjekt- og byggeleder i Aase. Før han kom til Aase jobbet Bruno flere år i det brasilianske luftforsvaret som bygg- og anleggskontrollør, og i Bilfinger Norge som HMS-ingeniør. Bruno er utdannet ingeniør (5 år) fra Høgskolen i Rio de Janeiro-Brasil (CEFET-RJ).

Bruno Metzker Crispim

assisterende byggeleder

Aase Prosjekt
Elise jobber som prosjektleder i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Hun har flere års erfaring fra entreprenørsiden fra Veidekke Entreprenør før hun begynte i Aase.

Elise Geirdal Strandos

prosjektleder

Aase Prosjekt
I Aase jobber Elvis som prosjektlederassistent. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved University of San Francisco i USA, og en mastergrad i eiendomsutvikling ved universitet i ÅS (NMBU). Elvis har tidligere erfaring fra Statsbygg, hvor han jobbet i eiendomsavdelingen for drift og vedlikehold.

Elvis Eidsvold Harsheim

prosjektleder

Aase Prosjekt
Espen har jobbet i Aase siden 2011 som prosjekt-, prosjekterings-, og byggeleder for store rehabiliteringsprosjekter i Oslo og omegn. Han har erfaring med totalentrepriser og byggherrestyrte entrepriser. Espen er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Østfold med mastergrad i energi og miljø i bygg fra Universitetet i Aalborg.

Espen Kildebo Jensen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Grete jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase. Hun har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder og SHA-koordinator. Hun har erfaring med ulike typer prosjekt innenfor offentlig bygg, hovedsakelig skoler og barnehager. Grete er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo.

Grete H. Svoren

byggeleder

Aase Prosjekt
Haakon har flere års erfaring innen prosjektledelse for rehabiliteringsprosjekter. Haakon har også erfaring med hoved-, total- og byggherrestyrte entrepriser. Haakon er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til SDSU i San Diego USA.

Haakon Lunøe Waage

prosjektleder

Aase Prosjekt
Hilde er utviklingssjef i Aase Utvikling AS. Hun har lang erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase, prosjektledelse av større byggeprosjekt, eiendomsstrategi og porteføljestyring. I Aase Utvikling har Hilde ansvar for prosjektutvikling med vekt på bærekraftige løsninger. Hilde er utdannet siviløkonom fra NHH med fordypning i finans og strategi.

Hilde Warp

utviklingssjef

Aase Utvikling
Håvard har flere års erfaring fra Aase innen prosjekt- og byggeledelse av rehabilitering og nybygg i Oslo, og har i tillegg praktisk erfaring fra byggeplass. Håvard er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til SDSU i San Diego USA, og har svennebrev som tømrer.

Håvard Breen

prosjektleder

Aase Prosjekt
Jens jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase.

Jens Petter Fosdal

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Jonas har flere års erfaring som prosjektleder for offentlige byggherrer innen blant annet skole, barnehage og omsorgsboliger. Jonas er utdannet byggingeniør fra høyskolen i Oslo

Jonas Frigård

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Jon-Anders har flere års erfaring innen rådgivning, offentlige anskaffelser og prosjektledelse på byggherresiden i prosjekter knyttet til undervisnings-, idretts-, helse-, og omsorgsbygg. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, nå OsloMET, med mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse fra Universitet i Stavanger (UiS)

Jon-Anders Lennertzen

prosjektleder

Aase Prosjekt
Julie er ansatt i Aase Teknikk som spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraftig prosjektering. Hun har flere års erfaring med klimagassberegninger, materialrådgiving og livsløpsanalyser (LCA) fra Asplan Viak. Hun har også jobbet med ombruk av byggematerialer, bærekraftig områdeutvikling og LCC-beregninger. Utdannet siv.ing. fra NTNU med spesialisering innen Industriell Økologi.

Julie Lyslo Skullestad

prosjektleder/teknisk rådgiver

Aase Teknikk
Jørund har erfaring som prosjektleder i tidligfase for store offentlige prosjekter over hele landet. Han har spesielt god kompetanse på utarbeiding av byggeprogram og gjennomføring av tilbudskonkurranser for totalentrepriser. Jørund har arkitektfaglig bakgrunn, og er utdannet ved Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Jørund Ragnhildstveit

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Kaija har flere års erfaring med prosjektadministrasjon som prosjektleder, kontroller og prosjekt- og markedskoordinator. Kaija har jobbet med store formålsbygg for ulike kommuner spesielt i tidlig fase på både Østlandet og i Nord-Norge. Kaija jobber også med å utarbeide tilbud for selskapet og markedsaktiviteter.

Kaija Fürstenberg

prosjekt- og tilbudsleder

Aase Prosjekt
Kjersti har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder, samt byggherres representant og SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen. Hun har erfaring fra både total-, general- og byggherrestyrte entrepriser. Kjersti er utdannet bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kjersti N. Gudmundsen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Kristoffer jobber som prosjektlederassistent i Aase Prosjekt. Han har en bachelorgrad i eiendomsmegling fra BI og en mastergrad i eiendomsutvikling fra NMBU. Kristoffer har tidligere jobbet for Krogsveen og har flere års erfaring fra eiendomsbransjen, herunder med ansvar for utvikling av faglig kompetanse og ledelse av team.

Kristoffer Hutcheson Ekrene

prosjektleder

Aase Prosjekt

Kristoffer Nyhus

prosjektleder

Aase Teknikk
Kristoffer jobber som prosjektleder i Aase Prosjekt. Han har flere års erfaring som rådgivende ingeniør i Hjellnes Consult og Multiconsult. Kristoffer er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Derfra har han opparbeidet seg kunnskap om prosjektprosessene og BIM, samt en god forståelse av samspillet i prosjekteringsgruppen og byggebransjen generelt.

Kristoffer Selmer

prosjektleder

Aase Prosjekt
Lars har lang og bred erfaring som prosjektleder for utvikling, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Lars har bred erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og offentlig anskaffelser. Lars har erfaring fra hovedentreprise, generalentreprise og totalentrepriser. Lars er utdannet bygningsingeniør og økonom.

Lars Michelsen

prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Leif er prosjekt- og byggeleder samt takstmann i Aase. Han er faglært hos Diøs-Osvold AS, og startet som selvstendig næringsdrivende tømrermester og senere takstmann med flere ansatte.

Leif Inglingstad

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Lovise jobber som prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppfølging av prosjekter i alle faser. Lovise jobber bl.a. med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, evaluering og kontrahering samt økonomisk oppfølging av prosjekter og HMS-oppfølging. Hun har bakgrunn fra samfunnsgeografi og juss.

Lovise S. Schjerve

prosjektleder

Aase Prosjekt
Magnus har flere års erfaring fra Aase som prosjekt- og byggeleder for store og små rehabiliterings- prosjekter i Oslo. Han har også jobbet som byggeleder, og innehatt rollen KU for boligprosjekter. Magnus er utdannet ingeniør fra høgskolen i Gjøvik, nå NTNU Gjøvik, med utveksling til University of Wollongong, Australia.

Magnus Dehli Prestmo

prosjektleder

Aase Prosjekt
Maria jobber som prosjektleder i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra Luleå University of Technology i 2007. Maria har flere års erfaring med prosjekt- og byggeledelse både som rådgiver og entreprenør, og har tidligere arbeidet blant annet i NCC og Multiconsult.

Maria Wiklund

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Martin er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo og har 10 års erfaring innenfor boligprosjekter i alle faser, fra entreprenør som prosjekteringsleder og fra eiendomsutvikling som prosjektleder.

Martin Bjørntvedt

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Morten Andre Moen er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Oslo i 2002. Han har tidligere jobbet 7 år i NCC Construction AS som HMS/KS/Byggeleder med blant annet totalentreprise, BREEAM og rehabilitering. Morten startet i Aase Byggeadministrasjon oktober 2015.

Morten André Moen

senior byggeleder

Aase Prosjekt
Per Oskar jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim med utveksling til Valencia, Spania. Per Oskar har byggeplasserfaring fra flere sommerjobber der han har vært verneleder og bistått byggeplassledelsen. Ved siden av studiene har Per Oskar vært deltidsansatt ved NTNU.

Per Oskar Asp

prosjektleder

Aase Prosjekt
Er ansatt i Aase Teknikk som teknisk rådgiver og BIM-Koordinator. Han har flere års erfaring som rådgiver innenfor elektro og BIM. Petter har jobbet med flere innovative byggeprosjekter med høye BIM ambisjoner. Petter er utdannet BIM-tekniker installasjon fra fagskolen i Oslo og har også tidligere jobbet hos elektroentrepenør.

Petter Grinaker

prosjektleder/teknisk rådgiver

Aase Teknikk
I Aase Utvikling jobber Sondre blant annet med analyse og DD-prosesser i tidlig fase. Han har en bachelor i eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI og en master i eiendomsutvikling ved universitetet på Ås (NMBU). Tidligere har Sondre jobbet i DNB Eiendom og har erfaring med markedsføring og salg.

Sondre Tiller

eiendomsanalytiker/ prosjektleder

Aase Utvikling
Steinar har flere års erfaring fra Aase som prosjektleder for store rehabiliteringsprosjekter i Oslo. Han har også jobbet som prosjektleder for boligprosjekter og har erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til UBC i Vancouver Canada.

Steinar Fredriksen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Steinar har flere års erfaring som byggherrens byggeleder og KU/SHA koordinator ved store boligprosjekter i Oslo for private BH. Han har også jobbet offentlig som prosjekt-og byggeleder og KU, med rehabilitering og oppførelse av nye offentlige veier. Utdannelse: fagbrev Tømrer, Teknisk fagskole Bygg & Anlegg, Mesterbrev Bygg-/ Tømrermester, Bachelor bygningskonstruktør

Steinar Larsen

senior byggeleder

Aase Prosjekt
Sten har flere års erfaring som administrasjonssjef i Aase. Tidligere jobbet Sten blant annet flere år i Forsvaret og som administrasjons- og markedssjef. Han har bachelor i økonomisk styring fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, nå NTNU Handelshøgskolen og mellomfag i IT fra Universitetet i Tromsø.

Sten Kristian Schiøtz Solseth

administrasjonssjef

Aase Prosjekt
Ståle har jobbet som byggeleder og prosjektleder i de siste 13 år. Han har jobbet leder i familiedrevet entreprenørfirma i 24 år med hovedvekt på nybygg og rehabilitering. Ståle har videre jobbet som anleggs- og prosjektleder for rehabiliteringsprosjekt i Oslo i 6 år. Han er utdannet som ingeniør fra Møre og Romsdal tekniske skole i Ålesund.

Ståle Jenssen

senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Terje har mange års erfaring fra Aase med prosjekt- og byggeledelse, byggelånskontroll og SHA-koordinator. Han har jobbet med prosjekter av varierende størrelse og kompleksitet, både på byggherresiden og hos entreprenør. Terje er utdannet tømrermester og ingeniør fra NKI-tekniske høgskole i Oslo.

Terje Haugen

prosjektsjef

Aase Prosjekt
Thomas Grønvold jobber som prosjektleder i Aase. Han har tatt bachelorprogrammet, Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Med prosjektoppgave om Comfort Hotel Grand Central, ”Hvordan var samspillet og hva kunne NCC og ROM gjort bedre i den tidlige fasen av CHGC-prosjektet?” Han har erfaring som prosjektleder, med totalansvar for prosjekt og ressursplanlegging.

Thomas Grønvold

prosjektleder

Aase Prosjekt
Tommy er ansatt i Aase Teknikk som teknisk byggeleder og rådgiver. Han har lang erfaring fra entreprenørsiden med feilsøking, igangkjøring, innregulering og prosjektledelse. Variert teknisk bakgrunn og detaljkunnskap om ventilasjonsløsninger gir Tommy et godt overblikk over automatikk og styringsanlegg. Høy kompetanse innen prosjektoppfølging, teknisk byggeledelse og prosjektstyring.

Tommy Lundevall

teknisk byggeleder og rådgiver

Aase Teknikk AS
Tone har vært ansatt som kontorleder i Aase siden 2002, og har lang og bred erfaring innen kontordrift og tilhørende oppgaver. Hun har tidligere vært ansatt som kontorleder i NCC Bolig AS, NCC Bygg AS og sekretær i Multiconsult AS i mange år.

Tone Berg

kontorleder

Aase Prosjekt
I Aase har Torbjørn erfaring med prosjekt- og byggeledelse fra næring- og boligprosjekter. Han har lang erfaring i fra entreprenørsiden innen rehabilitering og nybygg, både med total- og byggherrestyrte entrepriser. Torbjørn er en ingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Oslo, og har tidligere svennebrev for tømrerfaget.

Torbjørn Hindenes

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Tore er ansatt som prosjektleder i Aase Prosjekt. Han er utdannet sivilingeniør med bakgrunn fra høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og Universitetet på ÅS (NMBU). Tidligere har Tore jobbet som rådgivende ingeniør i ÅF Engineering.

Tore Holvik

prosjektleder

Aase Prosjekt
Tove har mer enn 30 års erfaring med prosjektstyring og administrasjon, fra IT-, bygg- og anleggsbransjen. Hun har bred erfaring med gjennomføring av anskaffelser for private og offentlige oppdragsgivere. Tove har utdanning innen administrasjon, markedsføring og prosjektledelse, samt utstrakt etterutdanning knyttet til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.

Tove Tangvik

prosjektleder

Aase Prosjekt
Turid er prosjektleder i Aase. Hun har tidligere jobbet som Stabssjef/Ass prosjektleder og mange år i prosjektrelatert arbeid i olje og gass - næringen. Hun er utdannet ved Teknisk fagskole i Stavanger og har formalisert en internasjonal prosjektledersertifisering - PRINCE2® Foundation.

Turid Marie Sundet

prosjektleder

Aase Prosjekt
Wenche jobber som assisterende prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppdrag for offentlige byggherrer, med bl.a. ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering og utarbeidelse av kontrakt samt økonomisk oppfølging. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved BI i Oslo.

Wenche Ihlen

assisterende prosjektleder

Aase Prosjekt
Øystein har flere års erfaring med prosjekt- og byggeledelse i prosjekter for både offentlige og private byggherrer. Han har også jobbet som SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfase samt byggherrens representant. Øystein er utdannet byggingeniør og tømrermester.

Øystein Wæhle

senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Åsmund jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til universitetet i Bologna, Italia. Som en del av utdanningen i Trondheim har han hatt praksisplass både hos entreprenør og byggherre på noen av Norges største vegprosjekter. Han har også gått Gründerskolen i Boston, USA.

Åsmund Skatvedt

prosjektleder

Aase Prosjekt