Forfatter: Aase.no

Julie Lyslo Skullestad (30) ansatt som spesialrådgiver innen klimapåvirkning og bærekraftig prosjektering.

Aase Gruppen styrker laget med Julie Lyslo Skullestad. Hun er ansatt som spesialrådgiver i Aase Teknikk, innen klimapåvirkning og bærekraftig prosjektering.

Julie er hentet for å sette miljømål i prosjekter, og å bidra til en effektiv prosess for å nå miljømålene. Dette kan for eksempel innebære reduksjon av prosjektets klimafotavtrykk og ombruk av byggematerialer. Vi gleder oss – velkommen!

 For å sikre bærekraftig utvikling av våre byer og samfunnet må både eiendomsutviklere og rådgivere tenke nytt.  Elisabeth Aase har tatt konsekvensen av dette og ga Aase Prosjekt to søstre i mars – Aase Utvikling og Aase Teknikk.

Julie Lyslo Skullestad begynte 5. august, og har nå sine første arbeidsdager i Aase Gruppens tradisjonsrike lokaler i Fyrstikkalléen på Helsfyr. Sammen med teamet i Aase Teknikk og resten av huset, skal hun bistå med nødvendig teknisk kompetanse og bidra til at de viktige avgjørelsene blir tatt til rett tid.

– Jeg skal jobbe med å sette miljømål i prosjekter, og å bidra til en effektiv prosess for å nå disse miljømålene i prosjektene. Dette kan for eksempel innebære reduksjon av prosjektets klimafotavtrykk og ombruk av byggematerialer, sier Skullestad.

 30-åringen er utdannet siv.ing. fra NTNU med spesialisering innen energi- og miljøanalyse og industriell økologi. Hun har jobbet i tre år som miljørådgiver i Asplan Viak, hvor hun bl.a. har jobbet med livsløpsanalyser, klimagassberegninger, materialrådgiving, LCC-beregninger, miljøkartlegging og ombruk av byggematerialer.

– Jeg har også holdt flere foredrag om klimapåvirkning fra byggebransjen. Mitt spesialfelt er livsløpsanalyser og klimapåvirkning fra bygg.

– Hvorfor takket du ja til å jobbe i Aase Teknikk?

– Jeg tror jeg vil få bryne meg på mange spennende oppgaver og utfordringer, og jeg liker verdiene og filosofien til Aase Teknikk. Det er behov for tverrfaglig kompetanse spisset mot bærekraftige løsninger tidlig i prosjektene for å lykkes best mulig. Det er også spennende å få være med på noe nyoppstartet fra en tidlig fase, og være med være å utvikle vårt forretningsområde, sier hun.

Daglig leder Arthur S. Jensen i Aase Teknikk er glad for å ha Julie Lyslo Skullerud med på reisen videre.

– Julie er hentet for å styrke Aase Gruppen innen bærekraft, miljø og sirkulær økonomi. Hun skal være med å spisse våre prosjekter, og bidra til at byggherrer og utviklerne tar de riktige materialvalgene tidlig, sier Jensen.

Skullestad er nå godt i gang med å spisse et team hos Aase for å gjennomføre ombruksprosjekter. Å bygge med brukte materialer krever en annerledes prosess enn tradisjonell prosjektering, og det krever riktig kompetanse hos prosjektadministrasjonen.

– Kan du dele noen av førsteinntrykkene dine på din nye arbeidsplass?

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Aase, som har et veldig godt arbeidsmiljø med godt samhold og dyktige folk. Jeg føler meg veldig godt tatt imot, og det er moro at så mange er nysgjerrige på hva jeg kan bidra med. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med alle!

– Hva engasjerer deg mest i ditt arbeid? 

– Å få bruke min kunnskap til å gjøre en forskjell for klima og miljø i ulike prosjekter. Det å dele min kunnskap med de andre i prosjektet, og samtidig lære av andre fagfelt for å sammen få til gjennomførbare og bærekraftige løsninger er veldig givende, sier Julie Lyslo Skullestad.

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler