Forfatter: aase.no | Illustrasjoner av Metropolis arkitektur og design AS.

Full aktivitet i Akersgata 2: Legeforeningens lokaler tar form

Aase Prosjekt og Seltor har siden høsten 2019 jobbet med full innvendig ombygging i Akersgata 2 for legeforeningen. Arbeidet med rehabilitering av de historiske lokalene går stødig fremover, og glasstaket over innvendig atrium er nå på plass.

– Etter gjennomført prosjektering har arbeidene gått suksessivt framover fra 7. etasje og nedover. Det har blitt utført avretting av noen gulv, oppbygging av nye vegger, nye tekniske føringsveier og anlegg. Himlinger har kommet opp i de øverste etasjene, gulvbelegg er lagt og vegger malt, sier senior prosjektleder Kjersti N. Gudmundsen i Aase Prosjekt AS.

HIMLINGER: Glasstaket var på plass i vår. Foto: Aase Prosjekt

Mye dagslys
Når Legeforeningen flytter inn igjen, vil de få dagslys helt ned til første etasje. Dette gir en opplevelse av større åpenhet også innover i hver etasje. Det skal etableres en innvendig trapp i atriet som vil gå fra 1. til 4.etasje. Denne er i produksjon. Det er avtalt overtakelse av bygget 31. august 2020.

Les mer: Aase og Seltor fornyer Akersgata-lokaler for Legeforeningen

Fremdrift som planlagt – også etter Covid 19
Fremdriften innvendig går som planlagt, til tross for at det under rivearbeidene dukket opp noen overraskelser i bygget, som består av åtte etasjer.

– Prosjektet fikk noen utfordringer i forbindelse med vannlekkasjer fra yttervegg, fasader, tak og innvendige taknedløp, som ble synlige i forbindelse med rivearbeidene. Yttervegger og tak skulle det opprinnelig ikke gjøres noe med, men her har det blitt nødvendig med utbedringer. Utbedring etter vannlekkasjer har blitt et eget prosjekt, forklarer Gudmundsen.

Akersgata 2 eies 50/ 50 av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger gjennom selskapet Christiania Torv AS, og Legeforeningen. Dag for dag tar de ærverdige lokalene form.

– Det er spennende for oss å være med på ombyggingen av Legenes Hus. Det har vært givende å få være med på utviklingen fra skissefasen, forprosjektfasen og nå i gjennomføringsfasen i godt samarbeid med byggherre, leietaker og entreprenør, sier Kjersti N. Gudmundsen i Aase Prosjekt AS.

Også etter at Covid 19 situasjonen oppsto har fremdriften blitt holdt oppe. Det er gjort nødvendige smitteverntiltak på byggeplass iht. nasjonale retningslinjer som Aase Prosjekt også har konkretisert ytterligere i eget HSM-, SHA- og KS-system.

Har du behov for bistand i ditt prosjekt? Kontakt Aase på post@aase.no!

Her blir trappen som forbinder etasjene heist på plass.
SLIK SKAL DET BLI: Illustrasjonene er utarbeidet av Metropolis arkitektur og design AS.

Akersgata 2

  • Bygget består av åtte etasjer, hvor syv etasjer, takterrasser og tak er over gateplan og ett plan er under bakkenivå. Totalt areal for ombyggingen er ca. 8.400 m2.
  • I første og andre etasje skal det etableres et nytt kurs- og konferansesenter, samt kantine/ restaurant/ kaffebar i første etasje.
  • Videre oppover i bygget vil det bli kontorlokaler.
  • Innvendig atrium hvor det bygges et glasstak over med en trapp som forbinder første og fjerde etasje.
  • Det tekniske anlegget blir oppgradert for å oppnå bedre ventilasjon.
Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler