Eiendomsutvikling

Vi ser eiendommens muligheter

Gjennom nytenkning og bruk av vår erfaring skaper Aase varige verdier.

Vi avklarer hva som er lov å bygge/gjøre innenfor gjeldende regulering når det gjelder bruksområde, volum og høyder etc. Ofte vil det være aktuelt å vurdere om omregulering kan la seg gjennomføre for å få til optimal utnyttelse av eiendommen.

Helt fra start har vi fokus på kostnadssiden slik at det velges løsninger i tråd med oppdragsgivers ønsker enten det gjelder utnyttelse, byggemetoder eller materialvalg. Dette ses opp i mot hva markedet etterspør i det aktuelle område.

 

Se prosjekter