Forfatter: Aase.no

Dronetjenester

Aase tar i bruk drone som en del av vårt tjenestetilbud. Bare fantasien setter grenser for mulighetene denne teknologien gir.

Tak og fasadeinspeksjon, tilstandsvurdering, fremdriftsvisualisering og områdekartlegging for å nevne noe.

Aase erfarer at bruk av drone kan gi gevinst i form av mindre tidsbruk, kostnadsbesparing, enklere planlegging og sikrere arbeidsmiljø.

Vi kan hjelpe til med effektiv tids og kostbesparende bruk av drone til inspeksjon og kontroll på områder som er vanskelig å nå uten f.eks. en lift. Inspeksjon kan også gi en indikasjon på videre fremdrift og planlegging.

Drone kan også være et bra verktøy til bruk i prosjektplanlegging med høyoppløselig film og bilder av tomt, byggeplass og bygg

Aase er godkjent drone operatør og har nødvendig kompetanse og forsikringer for å kunne fly og operere på en ansvarsfull måte.

Oversikt over godkjente operatører.

Kommersiell bruk av drone.

Les flere artikler:
Se alle artikler