Forfatter: Aase.no

Dronetjenester

Aase tar i bruk drone som en del av vårt tjenestetilbud. Bare fantasien setter grenser for mulighetene denne teknologien gir.

Inspeksjon av tak, fasade og byggeplass. Tilstandsvurdering, fremdriftsvisualisering og områdekartlegging for å nevne noe.

Aase erfarer at bruk av drone kan gi gevinst i form av mindre tidsbruk, kostnadsbesparing, enklere planlegging og sikrere arbeidsmiljø.

Vi kan hjelpe til med effektiv tids- og kostbesparende inspeksjon og kontroll på områder som er vanskelig å nå uten f.eks. en lift. Inspeksjon kan også gi en indikasjon på videre fremdrift og planlegging.

Drone kan også være et bra verktøy til bruk i prosjektplanlegging med høyoppløselig film og bilder av tomt, byggeplass og bygg

Aase er registrert og godkjent droneoperatør og har nødvendig kompetanse og forsikringer for å kunne fly og operere på en ansvarsfull måte.

Oversikt over godkjente operatører.

Kommersiell bruk av drone.

Les flere artikler:

Oslo Atrium

Oslo Atrium, plassert i Dronning Eufemias gate 6A i Bjørvika, står i begynnelsen av en bemerkelsesverdig transformasjon. Dette ombyggingsprosjektet...

FN – dagen

På FN-dagen reflekterer vi over byggenæringens ansvar for arbeidet mot FNs 17 bærekraftsmål🌍 Disse målene kan ikke nås, uten at vi kutter klimagas...
Se alle artikler