Forfatter: Aase.no

Bygger ny førerhundeskole på Ås med Aase-modellen

Forprosjektet til Blindeforbundets nye førerhundanlegg er i gang. På Ås blir det et bedre og bærekraftig bygg for ansatte – og 40 hunder som oppfostres og trenes for å gi eierne et bedre liv.

Det er myldrende liv i dagens romslige men slitne lokaler som leies i Vestby kommune: På Hundeskolen Veiviseren er det kennel, treningsrom og «avlsavdeling».

I de 30 år gamle lokalene trenes ivrige fører- og servicehunder opp til å bli sin nye eiers beste hjelper og venn. Nyfødte valper ligger i et lunt lite rom, atskilt fra de voksne hundenes båser.

Men hundeskolen har vokst ut av sine lokaler, som ikke ble bygget for å huse dyr. Nå blir det nytt førerhundanlegg på Ås i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Aase bistår i byggeprosessen.

– Vi har nå begynt med forprosjektet. Det er et veldig spennende prosjekt, hvor vi må ha en annen tilnærming enn vi har i andre byggeprosjekter. Det er mange hensyn å ta, sier prosjektleder og sivilingeniør Haakon Lunøe Waage ved Aase Prosjekt AS.

Dyrevennlig og effektivt bygg

Det nye anlegget på 8700 m2 vil bestå av enheter for oppstalling og trening av opptil 40 fører- og servicehunder med store, komplekse uteområder. Spesielt for dette byggeprosjektet er blant annet krav i forhold til dyrevelferd, tekniske forskrifter og reguleringer.

Det skal være dagslys. Hundene skal være sammen, men også atskilt til tider for å unngå smitte ved sykdom. Mattilsynet har satt lys- og støykrav.

– Dyrevern reguleres ulikt enn hva vi er vant med, og noen av kravene er formulert slik at forhold typisk “skal være godt nok”. Vi ingeniører er vant til å være veldig nøyaktige, så denne tilnærmingen utfordrer oss til å tenke helt nytt hele tiden. Det skal være en ansattdel og hundrebåser i ett og samme bygg. Her må vi plukke litt, og sette sammen fra ulike bygningskategorier, sier Lunøe Waage.

BEHØVER ET BEDRE BYGG: – Vi har et stort behov for et mer moderne bygg, ikke minst for vår avlsavdeling som har økt i omfang, sier daglig leder Neil Wallis ved Hundeskolen Veiviseren i Vestby.

Miljøvennlig og smartere

Det skal tas hensyn til dyrevern og smittevern. De må ha utendørs-gårder hvor grupper med hunder kan løpe. Hundene skal kunne se hverandre litt, men ikke så mye at de blir for oppjaget, forklarer prosjektlederen.

– Blindeforbundet ønsker et dyrevennlig bygg med fokus på energieffektivitet, miljø og bærekraft. Folk skal ha det bra, og hundene skal ha det bra! Bygget skal stå lenge, være så vedlikeholdsfritt som mulig, kunne driftes effektivt og ha lave vedlikeholdskostnader, sier Haakon Lunøe Waage.

I arbeidet benyttes Aase-modellen. Aase har et eget BIG-ROOM for gjennomføringsmodellen bestående av arbeidsprosesser og digitale verktøy som gir økt effektivitet, kvalitet og større verdi i alle prosjekters faser.

 

 

Figur: Aase-modellen

Aase-modellen inneholder nye møteformer basert på ICE og VDC, og metoder for forventningsavklaringer, metoder for måling av prosjekter og rollebeskrivelser for å håndtere den raske utviklingen med bruk og kontroll av digitale verktøy. Les mer om modellen her.

Står klart i 2021

Daglig leder Neal Wallis ved Hundeskolen Veiviseren sier at en bedre løsning for kenneldriften er etterlengtet. 1 kvartal 2021 er det nye, optimaliserte førerhundanlegget klart for innflytting på Ås.

– Det nye bygget er veldig viktig for oss. Det blir lettstelt og renslig. I dag er smittefare en stor bekymring vi har. Videre er vi i dag delt på tre ulike steder. På Ås blir personellet samlet under et tak, og det blir veldig bra, sier Wallis.

– Hele bygningsmassen blir mye større. Vi får bedre luftegårder med en stor treningsbane for førerhunder som vi ikke har i dag. Alt blir tilrettelagt for de forskjellige avdelingene som vi har. Alle gleder seg enormt til å flytte inn så snart som mulig, sier Wallis.

 

 

Bakgrunn:

– Blindeforbundet vedtar i desember 2017 at det skal bygges ny førerhundskole.

– Endelig økonomiske rammer på 40 millioner kroner ble vedtatt i desember 2018.

– Aase Prosjekt AS leder byggeprosjektet.

 

Se video her: Bli med på befaring i nåværende lokaler ved Hundeskolen Veiviseren i Vestby.

Les flere artikler:

Oslo Atrium

Oslo Atrium, plassert i Dronning Eufemias gate 6A i Bjørvika, står i begynnelsen av en bemerkelsesverdig transformasjon. Dette ombyggingsprosjektet...

FN – dagen

På FN-dagen reflekterer vi over byggenæringens ansvar for arbeidet mot FNs 17 bærekraftsmål🌍 Disse målene kan ikke nås, uten at vi kutter klimagas...
Se alle artikler