Forfatter: aase.no

Bærekraftig byggenæring med Female Future

Julie har blitt tatt opp til NHOs lederutviklingsprogram Female Future. Som Aase Gruppens leder for bærekraft ønsker hun å videreutvikle viktige ferdigheter for å bidra til å holde Aase og byggenæringen på riktig kurs fremover. 

Julie Lyslo Skullestad er Aase Gruppens bærekraftsleder

Programmet er bygget for å tilby utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. I løpet av 9 måneder med jevnlige fysiske samlinger skal deltakerne jobbe med temaer som ledelse, egenutvikling, styrearbeid, nettverksbygging og kommunikasjon.

Internasjonal anerkjennelse

Programmet har blitt svært populært. Til tross for utvidede kull i år, var det fortsatt mange søkere som ikke fikk plass. I tillegg til å ha blitt anerkjent i Norge har programmet blitt lagt merke til også internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en “executive boot camp”, og Female Future har to ganger blitt utnevnt av ILO som eksempel på “best practice”.

– Det er veldig gøy og en stor tillitserklæring at ledelsen i Aase ville nominere meg som kandidat til Female Future. Jeg gleder meg til å utvikle meg, spesielt innen ledelse og kommunikasjon. Dette er viktige egenskaper for å kunne få gjennomslagskraft når man vil være med på å dytte byggenæringen i en mer bærekraftig retning. Jeg vil ta med meg mange nyttige erfaringer for å være med på å utvikle Aase som selskap fremover.

Første samling er allerede gjennomført, og Julie er så langt veldig fornøyd med opplegget. -Nivået på den første samlingen var utrolig høyt. Innholdet var godt sammensatt, og kursholderne engasjerende og veldig kunnskapsrike. I tillegg var det så mange inspirerende deltakere som det var gøy å bli kjent med. Det lover bra, og jeg gleder meg til fortsettelsen!

Mer enn en lederutviklingsprogram

Gjennom deltakelse i Female Future forplikter Aase Gruppen seg til å arbeide for å ha god kjønnsbalanse i toppledelsen og styret; være en pådriver for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer; og tilrettelegge for at arbeid kan kombineres med familieansvar.

– Aase Gruppen skal bidra til en bærekraftig bygge og -eiendomsbransje. Julie som bærekraftsleder er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Skal vi lykkes trengs kompetanse og lederskap for å sikre nødvendige endring. Med deltakelsen i Female Future vil Julie stå enda bedre rustet for denne viktige jobben. Jeg er sikker på at programmet vil nyte godt av Julies deltakelse, sier Kristian Reinertsen i Aase Gruppen.

– Målet mitt med å delta i programmet er å ruste meg til å kunne ta større ansvar fremover slik at jeg kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring. Jeg forventer å lære mye om både ledelse og om meg selv, og jeg håper på å bygge et verdifullt nettverk av engasjerte og dyktige kvinner med ambisjoner for en bedre fremtid.

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler