Forfatter: Aase.no

Arbeidet med Oksenøya senter er i full gang

Bærum kommune samler skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i ett kvartal på Oksenøya. Forprosjektet er i full gang, ledet av Aase som innleid prosjektansvarlig.

Oksenøya senter – Treklang – er det første prosjektet til Bærum kommune, hvor formålsbygg for unge og eldre blir samlokalisert på 37.000 kvadratmeter. Navnet Treklang springer ut fra at det er tre formålsbygg (skole, barnehage og sykehjem) som alle skal ha bærende massivtrekonstruksjoner og biomasser. Veidekke har utviklet konseptet sammen med Arkitema Architects, Arkitektgruppen Lille Frøen og Østengen & Bergo Landskapsarkitekter.

Oksenøya senter skal være et bæredyktig område hvor fellesskap er i fokus. Det innovative storprosjektet får en meget sterk miljøprofil. Oksenøya senter er det første steget til visjonen om null-utslipp på Fornebulandet. Aase er prosjektleder og Veidekke Entreprenør AS er totalentreprenør. 

Forprosjektet startet opp 18. mars 2019.

– Det er spennende å være med på et så fremtidsrettet prosjekt. Prosjektet gjennomføres i henhold til planlagt fremdrift og med beskrevet kvalitet. Aase har bred kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter og gjennomfører prosjektet i samarbeid med Bærum kommune gjennom nyutviklede styringsmodeller – utviklet av Aase, sier prosjektansvarlig Lars Michelsen ved Aase Prosjekt.

Oppdragsgiver har satt svært høye klimaambisjoner for de nye byggene, og det passer også godt med Aases bærekraftambisjoner. Senteret skal være så nær nullutslippsmålet for Fornebu som mulig. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med FutureBuilt, og har som mål å redusere klimagassutslippene med minimum 50 prosent innen transport, energi- og materialbruk. Miljøstandarden er BREEAM-NOR klasse Outstanding, som er det høyeste nivået og som kun en håndfull prosjekter har oppnådd i Norge.

AASE ER PROSJEKTANSVARLIG: Engasjerte fra Aase er prosjektansvarlig Lars Michelsen, Assisterende prosjektansvarlig Jørund Ragnhildstveit og Controller Tove Tangvik.

Det skal blant annet plasseres solceller som skal produseres strøm på til sammen 2.550 kvadratmeter av taket. Videre skal det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane og et nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Byggearbeidet vil pågå frem til 2022, da Oksenøya senter i Nanseparken på Fornebu vil stå ferdig.

Prosjektet omfatter:

• Bærums største skole – Plass til 1050 elever
• Bærums største barnehage – 300 plasser
• Bærums største bo- og behandlingssenter
• Flerbrukshall på størrelse med håndballbane med en egen del for turn
• Kunstgressbane (9’er)
• Uteområde

Prosjektside på Aase.no

Se hvordan Oksenøya senter – Treklang – skal se ut her:

Link til Bærum kommune video 1
Link til Bærum kommune video 2

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler