Valkyrien – Bogstadveien

Aase vil bistå Valkyrien Utvikling v/Fram Eiendom AS i utviklingen av prosjektet fram til rammesøknad samt prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse frem til kontrahering av entreprenør og i utførelsesfasen. Eksisterende bygninger langs Bogstadveien, Valkyriegata og Ole Vigs gate skal bevares og oppgraderes, samtidig som et nybygg skal føres opp i Ole Vigs gate.

Aase Byggeadministrasjon er med fra tidligfase i prosjektet og skal bistå Fram Eiendom AS med å løfte et helt område.

Beliggenhet:
Valkyrie plass, Majorstua (Valkyriegate 1-3, Ole Vigsgt 22-24, Bogstadvn. 45)

Type prosjekt:
Nybygg/rehabilitering – handel, bevertning, kontor, boliger

Oppdragsgiver:
Valkyrien Utvikling AS c/o Fram Eiendom AS

Vår deltagelse:
Prosjekt-/byggeledelse f.o.m søknad om rammetillatelse t.o.m ferdigstillelse prosjekt

Prosjektår:
2015 –

Størrelse:
10 000 kvm (4000 kvm bolig, 6000 kvm handel, bevertning, kontor)