Powerhouse Kjørbo

Vi bistår med prosjektledelse i rehabiliteringen av to forretningsbygg på Kjørbo i Sandvika, hvor målet er å forvandle to ordinære kontorbygg til energipositive bygg. I tillegg har vi rollen som byggherrerepresentant og koordinator for utførelse.

Illustrasjon: Snøhetta Oslo

Beliggenhet:
Kjørboparken Sandvika

Type prosjekt:
Ombygging/rehabilitering av kontorbygg med ambisjoner om BREEAM OUTSTANDING, plusshus og Future Built

Oppdragsgiver:
Kjørboparken AS v/Entra Eiendom

Vår deltagelse:
Prosjektleder i totalentreprise med samspill. Byggherrerepresentant og koordinator for utførelse (BHR, KU)

Prosjektår:
januar 2013 – februar 2014

Størrelse:
5 500 m2 BRA